dr hab. Andrzej Juszczyk

Studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim (1990-1995). Tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa uzyskał w 2002, na podstawie pracy Między retoryką a poznaniem. O powieściopisarstwie Teodora Parnickiego. W 2014 otrzymał tytuł doktora habilitowanego na podstawie książki  Stary wspaniały świat. O utopiach pozytywnych i negatywnych.

Zatrudniony w Katedrze Teorii Literatury UJ, prowadzi zajęcia na Wydziale Polonistyki, Wydziale Filologicznym i Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Współpracuje też z Ośrodkiem Dokumentacji i Badania Twórczości Josepha Conrada na Wydziale Polonistyki UJ.

W latach 2004-2012 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Polonistyki Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Zainteresowania badawcze: teoria literatury, utopistyka w literaturze, kultura popularna.

a.juszczyk@uj.edu.pl

Spis publikacji

Książki:

Retoryka a poznanie: powieściopisarstwo Teodora Parnickiego, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas", Kraków 2004.

Stary wspaniały świat. O utopiach pozytywnych i negatywnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.

Redakcja naukowa tomu:

Tymon Terlecki. Pamięć i sumienie emigracji, redakcja Jerzy Jarzębski i Andrzej Juszczyk, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej, Przemyśl 2009.

Artykuły w pracach zbiorowych

Pomiędzy koniecznością a wolnością (o „Tylko Beatrycze"), [w:] Świat Parnickiego. Materiały z konferencji, pod red. Jacka Łukasiewicza, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1999, s. 159-165.

Działanie dedykacji, [w:] Lektury Grochowiaka, pod red. Tomasza Mizerkiewicza i Agaty Stankowskiej, Biblioteka Literacka „Poznańskich Studiów Polonisycznych", Poznań 1999, s. 99-111.

Zły Baudelaire, [w:] Baudelaire w Przemyślu. Materiały z sesji zorganizowanej w ramach VII Przemyskiej Wiosny Poetyckiej, red. Józef Kurylak, Przemyśl 2002, s. 25-34.

Historia intymna, czyli kategoria punktu widzenia w dyskursie o przeszłości, [w:] Punkt widzenia w tekście i w dyskursie, red. Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Ryszard Nycz, UMCS, Lublin 2004, s.

Kot czyli pies. O „Naszym ognisku" Andrzeja Bursy, współautorstwo z Agnieszką Klubą, [w:] Czytanie Bursy, pod red. Anny Czabanowskiej-Wróbel i Grzegorza Grochowskiego, „Księgarnia Akademicka", Kraków 2004, s. 35-47.

H.G. Wells's Polish Reception, [w:] The Reception of H.G. Wells in Europe, edited by Patrick Parrinder and John S. Partington, "Continuum", London 2005, s. 126-151.

 „Arcyosoba" – kategoria artysty w ujęciu krytyki personalistycznej Tymona Terleckiego, [w:] Tymon Terlecki. Pamięć i sumienie emigracji, pod red. J. Jarzębskiego i A. Juszczyka, PWSW, Przemyśl 2009, s. 83-94.

Słowo – ciało – fetysz. Artystyczne operacje na seksualności (Przypadek Parnickiego), [w:] Od polityki do poetyki. Prace ofiarowane Stanisławowi Jaworskiemu, pod red. Cezarego Zalewskiego, „Universitas", Kraków 2010, s. 191-210.

Apetyt na starość. Uwodzenie, pożądanie i przemoc w „Pornografii", [w:] Witold Gombrowicz. Nasz współczesny, pod red. Jerzego Jarzębskiego, Universitas, Kraków 2010, s. 316-327.

Pisanie jako fetysz. O pewnym aspekcie pisarstwa Teodora Parnickiego, [w:] Fantazmaty i fetysze w literaturze polskiej XX (i XXI) wieku, praca zbiorowa pod red. J. Wierzejskiej, T. Wójcika i A. Zieniewicza, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011, s. 162-174.

Artykuły w czasopismach

Dowód na nieistnienie (o zasadzie powszechnych analogii w "Lekcji martwego języka" Andrzeja Kuśniewicza), „Ruch Literacki" 1997, z. 5 s. 709-725.

Wołanie przez kresy, „Roczniki Humanistyczne" 2000, z. 1, s. 107-115.

Jak praktykuje się teorię, „Arkusz" 2002, nr 1, s. 4.

Jadąc do Utopii: mit "nie-miejsca" w literaturze środkowo-europejskiej (Stasiuk, Andruchowycz i inni), „Wielogłos" 2007, nr 2, s. 49-62.

Domy złe. Motyw upiornego miejsca w opowiadaniach Stefana Grabińskiego, „Rocznik Przemyski" t. XLVIII (2012), z. 2, s. 193-206.

Tajemne życie przedmiotów. O „opowiadaniach kolejowych" Stefana Grabińskiego, „Rocznik Przemyski" t. XLVI, (2013), z. 4, s. 89-98.

Inne publikacje

Dydaktyczne

Lektury bez tajemnic, t. 2, red. Michał Kuziak, wydawnictwo Znak, Kraków 1999, (autorstwo 6 rozdziałów).

Encyklopedia szkolna. Język polski. Liceum, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2003, autorstwo 307 haseł.

Encyklopedia szkolna. Język polski. Gimnazjum, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2003, autorstwo 15 haseł.

Rozmowy

Sanctum wiąże się z dobrem człowieka, (rozmowa z Józefem Tischnerem), „Polonistyka" 1997, nr 7, s. 389-393.

„NaGłos" i okolice, (rozmowa z Bronisławem Majem), „Polonistyka" 1999, nr 1, s. 42-47.

Melancholia i ironia, (rozmowa z Krzysztofem Vargą), „Przemyski Przegląd Kulturalny" 2009, nr 4, s. 55-62.

Piszę własną krwią, (rozmowa z ukraińską pisarką Marią Matios), „Przemyski Przegląd Kulturalny" 2010, nr 2, s.53-58 (5 stron)

Swój czy obcy? Polak wobec Kościoła, (rozmowa z ks. Jackiem Prusakiem, teologiem, psychoterapeutą, publicystą), „Przemyski Przegląd Kulturalny" 2010, nr 4, s. 11-20.

Popularnonaukowe

Wołanie katastrofisty, „Arkusz" 1999, nr 1, s. 5.

O Schulzu na pograniczu, „Przemyski Przegląd Kulturalny" 2007, nr 1, s. 15

Byk przedziwny, „Przemyski Przegląd Kulturalny" 2010, nr 2, s. 4-7.

O czym gwarzą szyny? O opowiadaniach kolejowych Stefana Grabińskiego, „Przemyski Przegląd Kulturalny" 2012, nr 3-4, s. 46-49.

Piwo, woda, wino, „Przemyski Przegląd Kulturalny" 2012, nr 1, s. 20-24.

Fantazma tolerancie na základe lokálnych skúseností. [w:] Hľadanie modelov tolerantnej spoločnosti, ed. Juraj Buzalka, przeł. Karol Chmel, Slovenská společnost' pre zahraničnú politiku, Bratislava 2012, s. 67-72.

Maszyny i ludzie. O opowiadaniach kolejowych Stefana Grabińskiego, [w:] Sen jest drugim życiem, praca zbiorowa pod red. Ewy Łączyńskiej-Widz i Jadwigi Sawickiej, Biuro Wystaw Artystycznych,  Tarnów 2012, s. 245-259.