dr hab. Michał Rusinek

Studiował polonistykę w UJ w latach 1991-1996. Pracę doktorską pt. „Między klasyczną retoryką a ponowoczesną retorycznością" obronił w roku 2002; w 2012 roku otrzymał tytuł doktora habilitowanego na podstawie pracy „Retoryka obrazu. Przyczynek do percepcyjnej teorii figur". Pracuje w Katedrze Teorii Literatury na Wydziale Polonistyki UJ (prowadzi wykłady i konwersatoria z teorii literatury na polonistyce i orientalistyce, a także zajęcia z retoryki w Podyplomowym Studium Retoryki oraz konwersatoria poświęcone przekładowi artystycznemu w Studium Literacko-Artystycznym). Od 2005 jest członkiem Komisji Żywego Słowa przy Radzie Języka Polskiego PAN. Od 2012 roku prowadzi Fundację Wisławy Szymborskiej. 

 kontakt: michal.rusinek@uj.edu.pl

Spis publikacji

Książki:

Co ty mówisz? Magia słów, czyli retoryka dla dzieci, Łódź 2013 [współautor: Aneta Załazińska]

Retoryka obrazu. Przyczynek do percepcyjnej teorii figury, Gdańsk 2012.

Retoryka codzienna czyli poradnik nie tylko językowy, Warszawa 2010.

Retoryka podręczna. Czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić, Kraków 2005 [współautor: Aneta Załazińska].

Między retoryką a retorycznością, Kraków 2003. 

Artykuły:

„Gaude, mater Polonia" – między hymnem nieszpornym a uroczystą pieśnią Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Universitas" 1992, nr 3.

O relacjach tekstualnych w Dii gentium M.K. Sarbiewskiego, „Teksty Drugie" 1997, nr 4, s. 69-88

Czy retoryki można uczyć?, „Nowa Polszczyzna" 1998, nr 3.

Historia dla zaawansowanych, „Dekada Literacka" 1998, nr 11.

Retoryka współczesna – współczesność retoryki, (z Joanną Hobot), „Materiały Homiletyczne", lipiec-sierpień 2000, s. 181-188 oraz „Język Polski" 2001, nr 1-2, s. 143-147.

Kilka uwag o biografii, muzyce i języku, „Teksty Drugie" 2000, nr 4, s. 96-101.

Powrót, zwrot i różnica w myśleniu o retoryce, „Teksty Drugie" 2001, nr 2, s. 168-189.

Od retoryki do retoryczności – i z powrotem, w: Retoryka dziś. Teoria i praktyka, red. R. Przybylska i W. Przyczyna, wyd. Poligrafia Salezjańska, Kraków 2001, s. 55-70.

Inne myślenie o retoryce. Odpowiedź na polemikę Profesora Jakuba Z. Lichańskiego, „Teksty Drugie" 2002, nr 1/2, s. 290-294.

Nauka retoryki a retoryka nauki, w: Nauczanie retoryki w teorii i praktyce, red. J.Z. Lichański, E. Lewandowska-Tarasiuk, wyd. APS, Warszawa 2003.

Wizualizowalność jako kategoria porządkująca figury retoryczne, w: Intersemiotyczność – literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie), red. S. Balbus, A. Hejmej, J. Niedźwiedź, wyd. Universitas, Kraków 2004, s. 231-241.

Szymborska w Izraelu, „Odra" 2005, nr 1, s. 121-122.

Retoryka wobec teorii literatury, w: Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo  –  wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja, t. I, wyd. Universitas,  Kraków 2005, s. 79-86.

Teoria (literatury) i opór wobec retoryki, w: Retoryka w Polsce. Teoria i praktyka w ostatnim półwieczu, red. M. Skwara, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2006, s. 65-74.

Zabawa jest starsza od powagi, „Charaktery" 2006, nr 10 (117), s. 78-79.

Retoryka we współczesnej refleksji literaturoznawczej, w: Perspektywy polskiej retoryki, red. B. Sobczak, H. Zgółkowa, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007, s. 173-180.

Retoryka a psychologia, w: Retoryka, red. M. Barłowska, A. Budzyńska-Daca, P. Wilczek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 227-240.

Retoryka poza dobrem i złem, czyli o pożytkach z badania retoryczności i moralności, w: Retoryka i etyka, red. B. Sobczak, H. Zgółkowa, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009, s. 71-77.

Niebezpieczne związki retoryki. Opis przypadku, w: Od polityki do poetyki. Prace ofiarowane Stanisławowi Jaworskiemu, red. C. Zalewski, Universitas, Kraków 2010, s. 39-50.

Uświadamianie retoryki, w: Dydaktyka retoryki, red. B. Sobczak, H. Zgółkowa, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011, s. 9-15.

„Dzięki Panu historii". Dekonstrukcja jako lektura retoryczna, w: Instrukcja obsługi tekstów. Metody retoryki. Podręcznik akademicki, red. J. Wasilewski, A. Nita, wyd. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2011, s. 309-318.