dr hab. Monika Świerkosz

 – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Pracę doktorską poświęconą miejscu prozy kobiecej w polskim kanonie obroniła na Wydziale Polonistyki UJ. Interesuje się współczesnymi kulturowymi dyskursami krytycznymi inspirowanymi feminizmem i studiami kulturowymi oraz badaniami przestrzeni. Publikowała m.in. w „Tekstach Drugich", „Tyglu Kultury", „FA-arcie", „Opcjach", „Nowej Dekadzie Krakowskiej", „Zadrze" i w „Znaku". Jest autorką książki W przestrzeniach tradycji. Proza Izabeli Filipiak i Olgi Tokarczuk w sporach o literaturę, kanon i feminizm (Warszawa 2014). Redaktorka antologii Fifteen Shades of Polish Feminism: Literature, Culture and Gender Discourses in Polish Academia (2014). Obecnie pracuje nad projektem "Arachne i Atena. Literatura, polityka i kobiecy klasycyzm". Członkini Rady Naukowej Fundacji Przestrzeń Kobiet i aktywna badaczka historii kobiet. Wielbicielka komiksów i Nowej Huty.

Książka autorska                                                                                  

W przestrzeniach tradycji. Proza Izabeli Filipiak i Olgi Tokarczuk w sporach o literaturę, kanon i feminizm, Wydaw. IBL, Warszawa 2014

Redakcja naukowa

Gender w praktyce badawczej. Zbiór pokonferencyjny, red. M. Świerkosz, „uniGENDER" 2010, nr 1

Fifteen shades of polish feminism(s): Literature, culture and gender discourses in polish academia [Piętnaście twarzy polskiego feminizmu. Literatura, kultura i dyskurs genderowy na polskich uniwersytetach], ed. U. Chowaniec, M. Świerkosz, „Women's Writing On-line" 2014 nr 4

Publikacje w czasopismach recenzowanych                                                       

Feminizm korporalny w badaniach literackich nad ciałem. Próba wyjścia poza metaforykę cielesności, „Teksty Drugie" 2008 nr ½.

Doświadczenie historii a pamięć ciała w prozie Olgi Tokarczuk, „FA-art" 2008, nr 4 (74).

Przestrzeń w filozoficznej refleksji feministycznej, „Teksty Drugie" 2011 nr 4.

Kongres feministyczny. Feminizm w literaturoznawstwie, „Ruch Literacki" 2011, z.4-5.

Historia literatury kobiet – niedokończony projekt, „Wielogłos" 2011, nr 2 (10).

O wstydzie i bezwstydzie (w krytyce i literaturze kobiet), „FA-art" 2012, nr 3.

A jednak czas intelektualnego zasiewu (O Wielkopolskim alfabecie pisarek pod redakcją E. Kraskowskiej i L. Marzec), „Wielogłos" 2013, nr 2.

Kobiety i płeć modernistycznego miasta (omówienie książki Agnieszki Daukszy Kobiety na drodze), „Wielogłos" 2013, nr 4.

Przestrzenie nomadycznych figuracji w prozie I. Filipiak i O. Tokarczuk, „Białostockie Studia Literaturoznawcze" 2014, nr 4.

Wschód spotyka Zachód. O potrzebie innej geoperspektywy w badaniu historii seksualności, „Teksty Drugie" 2014 nr 5.

„Gdy rozum śpi budzą się… potwory". Monstrualne przestrzenie w prozie Izabeli Filipiak i Olgi Tokarczuk, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracovensis. Studia Historicolitteraria", t. XIV, 2014, z. 173.

Między ludzkim i nie-ludzkim (omówienie książki Inne przestrzenie. Mapy i terytoria, red. D. Czaja), „Wielogłos" 2014, nr 4.

Opowieści prowincjonalne. Głos prowincjusza czy kolejna (wielko)miejska fantazja?, „Didaskalia" 2015, nr 127/128.

Topografie i kartografie (kobiecego) dwudziestolecia, „Czas Kultury" 2015, nr 2.

Barbarzyńca, klasyk i…feministka. Jak płeć problematyzuje dyskusje o tradycji literackiej?, „Ruch Literacki" 2015 [w druku]

Publikacje w książkach zbiorowych

Poza metaforę? Od feminizmu korporalnego do korporalnej teorii narracji, w: Anatomia dyskursu. Wiedza o literaturze z punktu widzenia obserwatora III, red. B. Balicki, i. in., Wrocław 2008.

W pułapce reinterpretacji. Psychoanaliza i feminizm – związek wyczerpania czy nowych możliwości?, w: Wokół Freuda i Lacana. Interpretacje psychoanalityczne, red. L. Magnone, A. Mach, Warszawa 2009.

Performatywna moc czytania literatury. Baśnie, lęk i magiczne zaklęcia, w: Sztuka dla dziecka jako forma komunikacji społecznej. T.1, red. G. Leszczyński, Poznań 2009.

Między historią a tradycją. Metodologiczne dylematy badaczki literatury kobiecej, w: Gender – Queer – Edukacja, red. B. Skowronek, Kraków 2009.

„Nie jestem siostrą mojej matki". Międzypokoleniowe dylematy feminizmu III fali, w: Gender w praktyce badawczej. Zbiór pokonferencyjny, red. M. Świerkosz, „uniGENDER" 2010, nr 1

 „Prywatne jest polityczne". Anna Bojarska i zapomniane korzenie politycznego pisarstwa kobiet? w: Pisarstwo kobiet pomiędzy dwoma dwudziestoleciami, red. I. Iwasiów, A. Galant, Kraków 2011.

Marianna in Bluebeard's Castle: Tropes of Female Authorship in Izabela Filipiak's Total Amnesia, w: Polish Literature in Transformation, ed. U. Phillips, K.A. Grimstad, Kris van Heuckelom, LIT Verlag, Zürich-Berlin-London 2013.

Pisarki i niewidzialna ręka rynku, w: Księgowanie. Literatura, kobiety, pieniądze, red. I. Iwasiów, A. Zawiszewska,  Szczecin 2014.

Doświadczenie miasta we współczesnej prozie kobiet, w: Nowe poetyki miejskie. Z problematyki urbanistycznej w literaturze XX i XXI wieku, red. M. Roszczynialska, M. Wądolny-Tatar, Kraków 2015.

Krytyka literacka i teatralna

Inwazja obrazów, otwieranie znaczeń (rec. B. Burskiej, A Game with the Shifting Mirrors. Part II), „teksty.bunkier.art.pl" 2008, nr 9

Istorija feminizma, przeł. I. Migal, ''Kul'tura.az. Portal Kul'tury i Iskusstva'' 2008

Ocalić dziewczynkę [rec. A. Frankel, Dziewczynka], „Zadra" 2007, nr 3-4

Podróż do wnętrza czasu [rec. M. Atwood, Moralny nieład], „Zadra" 2008, nr 1-2

Falowanie feminizmu, „Zadra'' 2008, nr 1-2

Tajemnica Ostatniej Księżnej [rec. M. Atwood, Moralny nieład], „Tygiel Kultury" 2008, nr 4/6

Zdarzenie bez świadka czy raczej świadek mimo woli? Na marginesach autobiografii Alony Frankel, „Dekada Literacka" 2007, nr 5/6

Matka demoniczna [rec. B. Umińska-Keff, Utwór o Matce i Ojczyźnie], , „Tygiel Kultury"  2008, nr 10-12

Sącząca rana tekstu [rec. E. Berent, Rdza], „Tygiel Kultury" 2009, nr 2009, nr 1-3

J. Winterson, Kamienni bogowie [rec.],  „Zadra" 2008, nr 3-4

Granice sztuki i rozkosz pisania, „Zadra" 2008, nr 3-4

Meandry feminizmu, „Zadra" 2009, nr 1-2

N. Kluczariowa, Wagon Rosja [rec.], „Zadra" 2010, nr 3-4

Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu. Red. M. Konarzewska, P. Pacewicz, [rec.] „Zadra" 2011, nr 1-2

Od piekła obiecanego do obietnicy wolności? (rec. Piekło obiecane Elsy Drucaroff), „FA-art" 2010, nr 1-2

Alicja w pułapce luster [rec. Izabela Szolc, Naga], „Opcje" 2010, nr  ¾

L. Magnone, Lustra i symptomy [rec.], „Zadra" 2011, nr 3-4

Uwikłani w rodzinę, [rec. J. Butler. Żądanie Antygony. Rodzina między życiem a śmiercią], „Znak" 2011, nr 11

Komornicka z „sześcianów wspomnień i wiedzy" [rec. spektaklu „Komornicka. Biografia pozorna", Lublin 2012], „Didaskalia" 2012, nr 108

Kwiaty (dla) Orzeszkowej [rec. A. Banot, Pokój z widokiem na ogród. Miłosne fantazmaty w twórczości Elizy Orzeszkowej], „Pogranicza" 2012, nr 2

Oblężone? [rec. Oblężone, Ośrodek Karta, Warszawa 2011] „Bez dogmatu" 2012, nr 93

Powrót do przeszłości (o czytaniu interesownym i korzyściach z niego płynących), „Zadra" 2012, nr 3-4

W. Grzegorzewska, Pamięć Smieny [rec.], „Zadra" 2012, nr 3-4

Postapokaliptyczna utopia, [rec. spektaklu „Bracia i Siostry", Opole 2013], „Didaskalia" 2013, nr 113

O cierpieniu zwierząt. Thriller moralny czy zagadka metafizyczna? [rec. spektaklu „Kotlina", Wrocław 2013], „Didaskalia" 2013, nr 114

W meandrach genealogii narodowych [rec. spektaklu „Poczet królów polskich", Kraków 2013], „Didaskalia" 2013, nr 115/116

A. Kuźniak, Papusza [rec.] „Zadra" 2013, nr 3-4

W poszukiwaniu prześwitów [na marginesach Różowego języka B. Warkockiego], „Zadra" 2014, nr 1

Susan Sontag. Pisarka „żarliwego rozumu", „Nowa Dekada Literacka" 2014, nr 3/4

(Jedyne) takie miejsce na ziemi [rec. spektaklu „Paradiso", Kraków 2014], „Didaskalia" 2014, nr 123

„Mój chłodny ojcze, szaleńcze" [rec. M. i B. Talbot, Oczko w głowie tatusia], „Znak" 2014, nr 715 [grudzień]

M. Tulli, Szum, [rec.], „Zadra" 2014, nr 3-4

Pisarka i rzeczywistość [rec. Kazimiera Iłłakowiczówna. Listy do siostry Barbary Czerwijowskiej z lat 1946–1959, oprac. L. Marzec], „Znak" 2015, nr 717 [luty]

W głębokim, mroczny lesie [rec. G. Herba, M. Paliński, Fertility], „Znak" 2015, nr 718

Prawda bywa kamieniem [rec. spektaklu „Sprawa Gorgonowej", Kraków 2015], „Didaskalia" 2015, nr 127/128

Rytmy ciała, rytmy poezji [rec. A. Dziadek, Projekt krytyki somatycznej], „Znak" 2015, nr 722-723 [lipiec-sierpień]

Rozmowy (nie tylko) zwierząt [rec. P. Bliuj-Stodulska, Rozmowy zwierząt], „Znak" 724 [wrzesień]

Sukienka która (nie) straszy (rozmowa z Maciejem Dudą), „Znak" 2015, nr 725 [październik]

 Tłumaczenia                                                                                                                    

U. Phillips, Apokaliptyczny feminizm: Adam Mickiewicz i Margaret Fuller [w:] Gender w praktyce badawczej. Zbiór pokonferencyjny, red. M. Świerkosz, „uniGENDER" 2010, nr 1

Pozdrowienia z Serbii. Dziennik komiksowy z czasów konfliktu w Serbii, Poznań 2011

Publikacje popularyzatorskie

Diana Reiter. Wymazywanie życia, w: Krakowski Szlak Kobiet. Przewodniczka po Krakowie Emancypantek, T.II, red. E. Furgał, N. Sarata, Kraków 2010

Gdzie jest Jadwiga Jędrzejowska,  w: Krakowski Szlak Kobiet. Przewodniczka po Krakowie Emancypantek, T.IV, red. E. Furgał, N. Sarata, Kraków 2013

Małopolski Szlak Kobiet, projekt: Reading Małopolska, Krakowskie Biuro Festiwalowe

http://readingmalopolska.pl/pl/trails,19.html