Prof. dr hab. Anna Burzyńska

Urodziła się i mieszka w Krakowie. Na Wydziale Polonistyki pracuje od 1985 roku – od początku do chwili obecnej w Katedrze Teorii Literatury, w której  od 2003 roku pełni funkcję kierownika.  Aktualnie jest opiekunem naukowym kursu teorii literatury, prowadzi wykład z teorii literatury oraz opcje: „Ponowoczesność – w stronę myśli Inności" i „Postmodernizm w literaturze i sztukach wizualnych". Zajmuje się związkami najnowszej filozofii i wiedzy o literaturze, a także estetyką postmodernizmu. Od roku 2006 pełni również funkcję kierownika literackiego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

     Jest autorką kilkudziesięciu rozpraw naukowych poświęconych najnowszym przemianom humanistyki, w tym książek: Dekonstrukcja i interpretacja (2001), Teorie literatury XX wieku (wspólnie z M. P. Markowskim, 2006), Anty-teoria literatury (2007), Dekonstrukcja, polityka i performatyka (2013). Wraz z M. P. Markowskim opracowała również Antologię kanonicznych tekstów teoretycznoliterackich, stanowiącą uzupełnienie podręcznika Teorie literatury XX wieku. Jest też autorką kilku powieści, ponad dwudziestu sztuk teatralnych oraz wielu scenariuszy radiowych, telewizyjnych i filmowych. Za  swoją działalność naukową i artystyczną otrzymała kilka prestiżowych  nagród. Wydała  powieść pt. Fabulant. Powiastka intertekstualna (Kraków 1997) oraz dwa tomy dramatów: Nicland. Cztery sztuki teatralne (Kraków 2004) i La mayoria de los suicidios ocurre en domingo/ Hombres al borde de un ataque de nervios w przekładzie na j. hiszpański J. Bielak i X. Farrè (Madryt 2006). Jej sztuki zostały przetłumaczone na kilka języków (m.in. na niemiecki, francuski, hiszpański, kataloński, włoski, słowacki, czeski, bułgarski) i były wielokrotnie wystawiane w Polsce i za granicą. Stale współpracuje z  audycjami  kulturalnymi  w TVP i Polskim Radio,  pełniła też funkcję jurorki na liczących się festiwalach teatralnych. Należy do polskiego Towarzystwa Autorów Teatralnych (TAT) i Europejskiego Stowarzyszenia Dramatopisarzy (FATE) z siedzibą w Madrycie. Jej pasją jest kultura japońska. Od trzydziestu pięciu lat praktykuje medytację Zen (posiada tytuł Nauczyciela Dharmy i certyfikaty wschodnich Mistrzów Zen), przez wiele lat ćwiczyła też wschodnie sztuki walki. Obecnie uprawia miniaturowy ogródek japoński, praktykuje sztukę kaligrafii i ceremonii herbaty.

Doktoranci

  • Jan Bińczycki