Prof. dr hab. Jolanta Dudek

 Jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Urodziła się w Krakowie, studia magisterskie i doktoranckie ukończyła na UJ, gdzie w roku 1973 uzyskała stopień doktora na podstwie rozprawy: „Przemiany liryki Kazimierza Wierzyńskiego z lat 1951 - 1969". W latach 1972 - 1975, jako Rawnsley Scholar w St. Hugh's College, studiowała literaturę porównawczą na Uniwersytecie w Oxfordzie. Tam też w roku 1981 otrzymała drugi doktorat (Doctor of Philosophy / D. Phil. Oxon.) na podstawie rozprawy: „The Poetics of William Butler Yeats and Kazimierz Wierzyński. A Parallel". W roku 1975 objęła stanowisko adjunkta w katedrze Teorii Literatury UJ. Habilitowała się w roku 1992 na UJ na podstwie monografii: „Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada. Europejskie korzenie poezji Czesława Miłosza". W 2009 roku uzyskała tytuł profesora nauk humanistycznych na podstawie monografii: „Granice wyobraźni – granice słowa. Studia z literatury porównawczej XX wieku", poświęconej twórczości Zbigniewa Herberta i T.S. Eliota oraz Tadeusza Różewicza i Ezry Pounda. W roku 2014 wydała monografię: „Miłosz wobec Conrada 1948 - 1959". Interesuje się XX-wieczną poezją polską i anglojęzyczną, porównawczą historią i teorią literatury, poetyką, problematyką literackiej analizy, interpretacji i przekładu artystycznego a także zagadnieniem recepcji i periodyzacji literatury XX wieku. Wypromowała 70 magistrów i trzech doktorów. Opublikowała siedem własnych, autorskich książek, w tym pięć monografii i dwa zbiory studiów literackich. Dwie książki wznowiono. Od 2006 roku kieruje Ośrodkiem Dokumentacji i Badania Twórczości Josepha Conrada na Wydziale Polonistyki UJ. Jest też redaktorem anglojęzycznego czasopisma naukowego „Yearbook of Conrad Studies (Poland)". W roku 2010 została wybrana wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Conradowskiego (PTC). Więcej:

http://octotext.com/jmd/;  http://www.conradianum.polonistyka.uj.edu.pl/

Doktoranci

  • Karolina Górniak                              
  • Monika Malessa-Drohomirecka         
  • Mateusz Wąsik                                 

 

Spis najważniejszych publikacji książkowych:

1975 Liryka Kazimierza Wierzynskiego z lat 1951-1969

1991 Gdzie wschodzi słonce i kędy zapada. Europejskie korzenie poezji Czesława Miłosza

1993 The Poetics of William Butler Yeats and Kazimierz Wierzyński. A Parallel

1994 Poeci polscy XX wieku

1995 Europejskie korzenie poezji Czesława Miłosza (II wydanie)

2001 Poetyka Williama Butlera Yeatsa i Kazimierza Wierzyńskiego. Paralela (wydanie polskojęzyczne)

2002 Poezja polska XX wieku wobec tradycji

2008 Granice wyobraźni granice słowa. Studia z literatury porównawczej XX wieku

2014 Miłosz wobec Conrada 1948-1959