mgr Joanna Barska

uczestniczka V edycji Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Akademii „Artes Liberales" (Uniwersytet Warszawski – Uniwersytet Jagielloński), absolwentka komparatystyki UJ oraz studiów II st. w AAL. Członkini The International Association for Word and Music Studies (WMA).

Laureatka m.in. stypendium doktorskiego NCN („Etiuda 2" wraz ze stażem w Université de Paris-Sorbonne, 2014/15), stypendium badawczego The James Joyce Fellowship (University at Buffalo, NY, 2014) oraz stypendium dla doktorantów MNiSW (2013/14).

Obecnie zaangażowana jest w dwa projekty badawcze: Fuga jako figura podmiotowości w literaturze nowoczesnej (Joyce, Cortázar, Szostak), indywidualny, finansowany w ramach szóstej edycji konkursu „Preludium" NCN (DEC-2013/11/N/HS2/03302) oraz Narracja jako kategoria transmedialna: konteksty semiotyczne i kognitywistyczne, międzynarodowy grant zbiorowy, finansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki MNiSW (moduł 2.1) 2013/2014 (nr 01-15/NPRH3/H21/82/2014).

Do jej zainteresowań naukowych należą: nowoczesne literaturoznawstwo, praktyka i teoria komparatystyki, zwłaszcza badań intermedialnych.

Wybrane prace dostępne pod adresem: https://uw.academia.edu/JoannaBarska