mgr Anna Al-Araj

Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz muzykologii i filologii polskiej o specjalności komparatystyka, laureatka Stypendium im. Leopolda Ungera dla młodych dziennikarzy i adeptów dziennikarstwa (2019). Studiowała także w Uniwersytecie w Helsinkach i Università Ca’ Foscari w Wenecji, odbywała kwerendę w Music i Lockwood Library w Buffalo (USA). Publikowała m.in. na łamach kwartalnika „Muzykaˮ, „Przestrzeni Teoriiˮ i „Pamiętnika Literackiegoˮ. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół szeroko pojętych związków literatury i muzyki, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć XX i XXI wieku, oraz obecności kategorii ciszy, (prze)milczenia w utworach artystycznych. Prowadziła zajęcia poświęcone interpretacji dzieła muzycznego oraz literackim kontekstom muzyki XIX i XX wieku, kierowała chórem Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Aktywnie działa na polu krytyki muzycznej. Współpracuje z TAiWPN Universitas w charakterze korektora.        

 

Kontakt: annaa.alaraj@gmail.com

 

Artykuły naukowe:

- Paul Verlaine - „urodzony pieśniarzˮ, „Bez Porównaniaˮ 2013, nr 1-2, s. 123-134  (tutaj).  

- Irena Wieniawska - zapomniana kompozytorka. Rys biograficzny i recepcja twórczości w I połowie XX wieku, „Muzykaˮ 2013, nr 4, s. 51-66.

- Romans czy mezalians?, „Fragileˮ 2014, nr 3-4, s. 16-21.

- Święta wojna o czystość, „Pamiętnik Literackiˮ 2015, z. 2, s. 241-245 (recenzja, tutaj).  

- Muzyka jako nośnik „niewyrażalnegoˮ w filmie „Podwójne życie Weronikiˮ Krzysztofa Kieślowskiego, „Przestrzenie Teoriiˮ 2015, nr 24, s. 261-274 (tutaj).   

- Muzyka w cieniu wojny. O powieści „Śpiewaj ogrodyˮ Pawła Huellego, [w:] Transpozycje. Muzyka w nowoczesnej literaturze europejskiej, red. A. Hejmej, T. Górny, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2016, s. 355-368.

- „Śpiewaj ogrodyˮ Pawła Huellego - dzieło-partytura?, [w:] Opera w kulturze, red. M. Sokalska, Wydawnictwo AVALON, Kraków 2016, s. 119-131.  

- Pop na salonach. Casus „III Symfoniiˮ Pawła Mykietyna, [w:] Tropy literatury i kultury popularnej (II), red. S. Buryła, L. Gąsowska, D. Ossowska, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2016, s. 329-343.   

- Witkacy - „mistyk bez Bogaˮ? O koncepcji homo metaphysicus Trepidusˮ (na przykładzie Pożegnania jesieniˮ), [w:] WITKACY 2014: co jeszcze jest do odkrycia?, red. J. Degler, Wydawnictwo Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Słupsk 2016, s. 151-158.

- Akt słuchania muzyki minimalistycznej wobec rytuału. Songs from Liquid Daysˮ Philipa Glassa, „Zeszyty Artystyczneˮ 2016, nr 29, s. 63-73 (tutaj).

- Pieśni Ireny Wieniawskiej do słów Paula Verlaine’a, „Annales UMCS. Sectio L: Artesˮ 2016, nr 1, s. 91-129 (tutaj).

- Problem doświadczenia mistycznego w wybranych utworach prozatorskich Edwarda Stachury, „Ruch Literackiˮ 2016, z. 5, s. 565-577 (tutaj).

- Czy słuchanie muzyki minimalistycznej musi wywoływać znudzenie? O pewnym „wybrykuˮ Henryka Mikołaja Góreckiego, „Res Facta Novaˮ 2016, nr 17, s. 138-144.

- W rytmie oberka dookoła świata. Inspiracje muzyczne w utworze Oberki do końca świataˮ Wita Szostaka, „Res Facta Novaˮ 2016, nr 17, s. 69-76.

- Pieśniowe interpretacje wybranych wierszy Paula Verlaine’a. Analiza porównawcza utworów Ireny Wieniawskiej oraz Gabriela Faurégo, Claude’a Debussy’ego i Maurice’a Ravela, „Kwartalnik Młodych Muzykologów UJˮ 2017, nr 2, s. 43-75 (tutaj); przekład ang.: Musical Interpretation of the Selected Poems by Paul Verlaine. Analysis of Irena Wieniawska’s Songs in the Comparison to the Compositions by Fauré, Debussy, and Ravel, „Kwartalnik Młodych Muzykologów UJˮ 2017, No. 2, pp. 43-76 (tutaj).  

                                                                                                         

- „W ogóle jestem niechętny dźwiękomˮ. Muzyka w filmie Tatarakˮ Andrzeja Wajdy, „Przestrzenie Teoriiˮ 2017, nr 27, s. 117-137 (tutaj).

- Różne warianty samego siebie. O „Fudzeˮ Wita Szostaka, „Annales UMCS. Sectio FF: Philologiaeˮ 2017, nr 2, s. 29-39 (tutaj).

- Twórczość prozatorska Edwarda Stachury w świetle tradycji literackiej i filozoficznej, „Pamiętnik Literackiˮ 2017, z. 4, s. 49-59 (tutaj).

- Fenomen popularności utworów poetyckich Kazimierza Tetmajera wśród kompozytorów, „Konteksty Kulturyˮ 2020, z. 2, s. 169-182 (tutaj).

- „Próżny teatr życiaˮ. „Do Jana Libiniusza. Usprawiedliwienie swej samotnościˮ (Oda IV. 12) Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, „Kultura i Wartościˮ 2020, nr 30, s. 199-218 (tutaj).

                                                                                      

Przekłady:

- Elaine Freedgood, W stronę historii literackiego zacieśniania znaczeń: standaryzowanie znaczenia w „Miasteczku Middlemarchˮ, [w:] tejże, Idee w rzeczach. Ulotne znaczenia powieści wiktoriańskich, przekł. zbiorowy, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2017, s. 171-210 (wraz z K. Mytkowską).   

 Wybrane teksty popularnonaukowe:

- Serocki, Baird, Szalonek, czyli klasycy awangardy: tutaj.

- Więcej nieba!: tutaj.

- Powrót do korzennych brzmień: tutaj.

- Degustacja sushi: tutaj.

- „Alcesteˮ w oparach epoki: tutaj.  

- Podmuch wiatru (nie tylko) z Północy - Halfway Festival 2015: tutaj.

- Rogera droga do samego siebie: tutaj.

- W Połowie Drogi: z Izraela na Wyspy Owcze: tutaj.

- Głos, Północ i tajemnica. O wydawnictwach oficyny DUX: tutaj.

- Muzyka niewinności: tutaj.

- Mykietyna „gra na czasˮ: tutaj.

- W trzygłosie (po krakowsku): tutaj.  

- W prostocie siła: The Necks: tutaj.

- Wszystko jest ważne? Sacrum Profanum 2017, „Fragileˮ 2017, nr 2, s. 97-99 (wraz z T. Gregorczykiem). 

- Drugie życie melodramatu: tutaj.

- Splot tradycji z nowoczesnością: tutaj.

- Ach, my, biedni ludzie!: tutaj.

- Dźwięki miłości i walki, „Politykaˮ 2019, nr 40, s. 81.

- Sacrum Profanum: Pod egidą prześlicznych wiolonczelistek (i wiolonczelistów): tutaj.

- The Danger of Uniformity: tutaj

- W stopliwych barwach. „Trzy koloryˮ na Sacrum Profanum: tutaj.

 

Część tekstów jest dostępna także tutaj.