mgr Karolina Górniak

Karolina Górniak (ur. 1990 r. w Kielcach) - doktorantka w Katedrze Teorii Literatury, absolwentka polonistyki-komparatystyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W pracy magisterskiej dokonała porównawczej interpretacji poezji Tymoteusza Karpowicza i Ezry Pounda. Pod kierunkiem prof. dr hab. Jolanty Dudek przygotowuje rozprawę doktorską na temat Słojów zadrzewnych Tymoteusza Karpowicza.

Brała udział w wielu ogólnopolskich konferencjach naukowych. Interesuje się polską i anglojęzyczną poezją współczesną (szczególnie awangardową), eksperymentami w literaturze najnowszej, teorią literatury i sztuką interpretacji.

Została dwukrotnie wyróżniona Stypendium z Funduszu im. Stanisława Estreichera. Otrzymuje stypendium dla najlepszych doktorantów. Działała w akademickiej rozgłośni radiowej "Radiofonia". Współpracuje z portalem literackim Xiegarnia.pl, gdzie recenzuje nowości poetyckie. Autorka trzech tomików wierszy.

OSIĄGNIĘCIA:

I miejsce w XIV Konkursie im. Czesława Zgorzelskiego (w kategorii literaturoznawstwo)

OPUBLIKOWANE TEKSTY NAUKOWE:

1.         Światło w poezji modernistów: „ŚWIATŁOWSTĄPIENIE" Tymoteusza Karpowicza i fragmentyThe Pisan Cantos" Ezry Pounda, „Poznańskie Studia Polonistyczne", „Seria Literacka" 2014, nr 24.

2.         Moderniści o muzyce. „Kamienna muzyka" Tymoteusza Karpowicza i fragmenty „The Pisan Cantos" Ezry Pounda, „Ruch Literacki" 2015, nr 3.

3.         Granice wyrażania, granice rozumienia w poezji Tymoteusza Karpowicza i Ezry Pounda, w: Literatura na granicach. Monografia naukowa, Magazyn Antropologiczno-Kulturowy „MASKA", red. K. Kuchowicz, Kraków 2015.

4.         (Nie)oryginalni i (po)nowocześni. Koncepcja ariergardy Marjorie Perloff, w: Literatura – Kultura – Lektura. Dzisiejsze spojrzenie na teorie i praktyki badań literackich i kulturowych, red. M. Błaszkowska, M. Kuster, I. Pisarek, Kraków 2015.

5.         Jak przetłumaczyć samego siebie? O dwujęzyczności Stanisława Barańczaka, w: Młodzi o języku, red. M. Kresa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.

6.         Józef i granice jego świata. O bohaterze poezji Zdzisława Antolskiego, w: Poetyckie prowincje i peryferie. Jerzy Harasymowicz i inni, red. J. Kulczyńska, W. Ligęza, W. Próchnicki, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014.

7.         Gra z surrealizmem. O „Scenach łóżkowych" Adama Wiedemanna, „Bez Porównania", nr 1-2/2013.

PUBLIKACJE W DRUKU:

1.        Ezra Pound Andrzeja Sosnowskiego – poety, tłumacza, krytyka, w: Nowa poezja polska wobec tradycji, IBL PAN, Warszawa 2015 (monografia pokonferencyjna).

2.        Milczenie natury. „Dęby" z tomu „Elegia na odejście", w: Gąszcz srebrnych liści, Biblioteka Pana Cogito, Kraków 2015 (monografia pokonferencyjna).

3.        Motywy roślinne w „Anaglifach" Krystyny Miłobędzkiej (współautorstwo: mgr Katarzyna Kuchowicz), XXVII numer Magazynu Antropologiczno-Kulturowego „MASKA".