mgr Karolina Mytkowska

absolwentka polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; obecnie doktorantka prof. UJ dra hab. Andrzeja Hejmeja w Katedrze Teorii Literatury Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestniczka licznych konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych. W badaniach zajmuje się korespondencją sztuk, a zwłaszcza muzyczno-literackimi filiacjami w pierwszych dekadach XX wieku, odwołując się przede wszystkim do badań z zakresu najnowszej komparatystyki interdyscyplinarnej. Pracuje nad rozprawą doktorską poświęconą doświadczeniu fonosfery w twórczości Witolda Hulewicza.