Katarzyna Cudzich-Budniak

– doktorantka V roku (Katedra Teorii Literatury), absolwentka Wiedzy o kulturze (Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych). Współorganizatorka konferencji naukowej Dysonanse. Twórczość Stefana Kisielewskiego, a także współredaktor tomu pod tym samym tytułem. Jej rozprawa Dynamika jako element muzyki w poezji dwudziestego wieku mieści się w zakresie relacji literatury i muzyki, konkretnie zaś dotyczy możliwości „przeniesienia" elementu muzyki, jakim jest dynamika, na poezję współczesną.

Wybrane publikacje:

1. Cypriana Kamila Norwida operowanie dźwiękiem czyli o dynamice muzycznej w poezji (Literatura – Muzyka, Filia Uniwersytetu w Piotrkowie Trybunalskim 2010).

2. Jazz według Kisiela (Dysonanse. Twórczość Stefana Kisielewskiego (1911-1991), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011).

3. Dynamika jako element muzyki w poezji XX wieku na przykładzie wybranych wierszy Stanisława Barańczaka (Muzyka i muzyczność w literaturze od Młodej Polski do czasów najnowszych, Primum Verbum, Łódź 2012).

4. Dynamika muzyczna w poezji na podstawie nagrania „Miron Białoszewski plays Adam Mickiewicz Dziady" (Potencjał wiersza, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2013).