mgr Monika Malessa-Drohomirecka

Monika Malessa - Drohomirecka jest absolwentką Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Pracę magisterską z zakresu socjologii literatury p.t. Tajemnica sukcesu “Trędowatej” pisała pod kierunkiem profesor Marii Janion.

Studia Doktoranckie na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zakończyła obroną pracy doktorskiej (promotor profesor Jolanta Dudek) p.t. Obraz relacji kobiet i mężczyzn w prozie Josepha Conrada. Otrzymała tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Przez wiele lat związana współpracą z redakcją Nowe Książki i Toposem. Ponadto publikowała  teksty w Midraszu, Tygodniku Powszechnym, Ruchu Literackim, Zeszytach Filozoficznych.

Dr Monika Malessa -Drohomirecka jest autorką wykładów literackich poświęconych twórczości Josepha Conrada oraz pisarzom I połowy XX wieku.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Conradowskiego, przez pięć lat sprawowała funkcję kustosza w Ośrodku Dokumentacji i Badania Twórczości Josepha Conrada na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Autorka zbioru interpretacji wybranych utworów polskiej literatury XX wieku  p. t.            W poszukiwaniu prawdy o człowieku.

Obecnie czeka na druk książka Konwencje Stereotypy Złudzenia. Relacje kobiet i mężczyzn w prozie Josepha Conrada.